-Event Blood Castel ( Lâu đài máu ): Quái có PCP, phá hủy tượng để nhận linh hồn condor.
-Event Devil Square ( Quảng trường quỷ ): All Quái đều có pcp, phút 15 xuất hiện 3 boss rớt ngọc nén các loại. ( boss có damage creat và xuyên giáp rất khỏe ).
-Event Thỏ Ngọc: diễn ra tại map tarkan, lostower, arena, rớt nhiều ngọc và bùa buff ( 2pcp/ 1 con)
-Event Summer sự kiện mùa hè: diễn ra tại 4 cổng Lorencia, Arena rớt nhiều ngọc và bùa buff ( 2pcp/con)

Thời gian event có tại trang tài khoản