Mu choi Rất chán cân nhắc đầu tư vì các bạn bị lag mất đồ hay mua bán = VND bị lừa hay mất hay lỗi AD sẽ ko chịu trách nhiệm và càng chơi lâu nick các bạn sẽ bị block ADM ko bật antihack nên có nhiều thành phần block bỏ công bao nhiêu va tiền bạc các bạn sẽ mất 1 cách trắng tay và ADM lại không chịu trách nhiệm cân nhắc khi chơi mu ra được 5 tháng va chỉ có mấy sự kiện xoay đi xoay lại SV lẻ tẻ 4 5 người , mình chơi 5 tháng rs 1300 lần và con SUM mình là Binz và đột nhiên bị block toàn bộ thông tin đã nhờ ADM và ADM từ chối không mỉa mai đến mem và đã cố lờ rồi quan tâm và đổ toàn trách nhiệm cho chính mình , các bạn đọc và nên suy nghĩ ko nên tay nhanh hơn não vì mình là người đi trước và rất nhiều người giống mình nhé ! Thân