ad vao xem xet cho them tinh nang doi gioi tinh chu choi mai~ 1 class cung chan AD vao phan hoi cho AE nhe