Hôm nay vào lúc 1h trưa em ép ra đc cái wing 3 DK +5% phục hồi HP thì em bỏ zô rương và bị mất mong admin xem xét ,e mới chơi và công sức em bỏ ra 2 ngày trời ép đc cái wing ((