mu gì mà lỗi cứ bảo trì mất đồ là thế nào phiền ADM kiểm tra lại dùm cái tài khoản: 8415505
tối hqua 20h tôi onl vẫn còn cây Long Thần Kiếm trên người nhân vật nhé
sáng hôm nay 10h22 phút vào thì mất cây Long Thần Kiếm
cảm phiền kiểm tra lại dùm chứ để mất đồ thế này thì chỉ đành thanh lý ặc và nghĩ ko thể nào chơi tiếp đc nửa nhé!
mong giải quyết dùm mình