Phải chăng sever Vnheart đã reset lại ?? đăng nhập ID: valentino ko vào dc là thế bất nào ???? tài khoản ko tồn tại cần ADM trả lời gấp gấp gấp