A là a hỏi chú có mở sv vnheart lại ko thế . ae đang ngóng chờ kìa . làm ăn như chú thì a đuổi việc nhé . ai cảm thấy đúng thì like nào