Sự thật câu chuyện giờ mới là bắt đầu thật sự đây mà bài viết của thớt rất hay ủng hộ thớt nhé rảnh rỗi ghé chữ ký mình ủng hộ nhé ^^!