Code wordpress với giao diện phù hợp cho website tin tức thời trang rất nhẹ và seo tốt vì dùng toàn màu và ít hình ảnh
Demo : http://2thoitrang.com.vn/
pass unrar : 2thoitrang.com.vn
Link dow ...