Tên Hy, mới đăng ký chơi mu có gì anh em giúp dùm nha :) tên NV thì để down xong rồi tạo post lên sau :D