• Hướng dẫn ép wing 2,5 Wing 4 Wing SS802

  I.Wing 2.5 all class ( Wing 2 class nào thì sẽ ra wing 2.5 class đó )( Tỉ lệ thành công 50% )
  Code:
  -1 Wing 2 đã ép lên +0
  -1 Creation
  -1 Cụm ngọc bless ( 10 viên nén )
  -1 Cụm ngọc Soul ( 10 viên nén
  -Nguyên liệu đặc biệt v.v.
  II.Wing 4 all class ( wing 3 class nào thì sẽ ra wing 4 class đó)( Tỉ lệ thành công 50% ):
  Nguyên liệu cần:
  Code:
  
  -1 Wing 3 +0
  -1 Viên cre
  -1 Cụm ngọc bless +1 ( 20 viên nén )
  -1 Cụm ngọc soul + 1 ( 20 viên nén)

  III.Wing 5, Wing SS8 all class
  I.Lông vũ Pha Lê ( Tỉ lệ thành công 50% )( nguyên liệu quan trong để ép wing ss8 )
  Nguyên liệu cần
  Code:
  1.Cụm Ngọc Creation ( 10 viên nén).
  2.Lông Vũ Thường.
  II.Wing SS8 ( Tỉ lệ thành công 50% ).
  Code:
  1.Cánh Wing 4 bất kỳ class nào.
  2.Cụm Ngọc Creation + 2 ( 30 viên nén ).
  3.Cụm Ngọc Bless + 2 ( 30 viên nén ).
  4.Cụm Ngọc Soul + 2 ( 30 viên nén ).
  3.Lông Vũ Pha Lê.
  4.Lông Vũ Thường.
  5.1 Vien chaos ( dành cho cánh ác quỷ)
  P/s các thông số trên wing đều có tác dụng nhé, không bị ảo