qclophocvn90

 1. Đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường tron

  THÔNG BÁOBỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG KINH DOANH XĂNG DẦU, GAS
  - Căn cứ theo nghị định 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và Nghị định 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).
  - Căn cứ Nghị định số 104/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2011 về quy định xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh xăng dầu.
  Nhằm giúp cho các doanh nghiệp, thương nhân, hoạt động trong lĩnh ...
  Thể loại
  Uncategorized
 2. Huấn luyện an toàn lao động,vệ sinh lao


  - Căn cứ vào giấy chứng nhận số 38/2014/GCN đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện của Viện Đào Tạo Và Hợp Tác Giáo Dục theo quy định của Bộ lao động TBXH về công tác Huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động.

  - Căn cứ theo năng lực Công ty và nhu cầu của các đơn vị, doanh nghiệp trên toàn quốc. Viện Đào Tạo Và Hợp Tác Giáo Dục xin thông báo V/v Mở lớp An toàn, vệ sinh lao động theo thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH.: ...
  Thể loại
  Uncategorized
 3. Đào tạo nhanh lớp Kế toán trưởng doanh

  THÔNG BÁOTổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Kế toán trưởng doanh nghiệp& Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp tại Hà Nội, TP.HCM
  - Căn cứ Quy định Bồi dưỡng Kế toán trưởng theo Thông tư 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài Chính.
  - Căn cứ Quy định bồi dưỡng kế toán trưởng cho ĐVHCSN theo QĐ số 98/2007 ngày 3/12/2007 của Bộ tài chính.
  - Căn cứ điều 53 " Tiêu chuẩn và điều kiện Kế toán trưởng" của Luật Kế toán Việt Nam và Nghị định 129/2004/NĐ - CP: Tất cả ...
  Thể loại
  Uncategorized
 4. Khai Giảng lớp Kế toán trưởng doanh nghi

  THÔNG BÁOTổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Kế toán trưởng doanh nghiệp& Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp tại Hà Nội, TP.HCM
  - Căn cứ Quy định Bồi dưỡng Kế toán trưởng theo Thông tư 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài Chính.
  - Căn cứ Quy định bồi dưỡng kế toán trưởng cho ĐVHCSN theo QĐ số 98/2007 ngày 3/12/2007 của Bộ tài chính.
  - Căn cứ điều 53 " Tiêu chuẩn và điều kiện Kế toán trưởng" của Luật Kế toán Việt Nam và Nghị định 129/2004/NĐ - CP: Tất cả ...
  Thể loại
  Uncategorized